Projectes

Coneix l’experiència en Innovació turística del centre tecnològic Eurecat, coordinador del CoE, en aquesta pàgina.

Projecte del grup de dades del CoE in Tourism Innovation en atraccions turístiques

Perfil de visitants a través de dades de motors de gestió de reserva en atraccions turístiques

El projecte consisteix en el desenvolupament d’un estudi pilot del perfil de visitants d’atraccions turístiques a Catalunya a través de les dades i variables de les reserves realitzades pels turistes mitjançant motors de gestió de reserva de les atraccions.

Els resultats obtinguts generaran dades de valor per caracteritzar els perfils dels visitants de les atraccions participants, que formen part de les destinacions turístiques catalanes. A més, permetran comparar els perfils dels visitants a les diverses tipologies d’atraccions i a les diferents destinacions turístiques.

 

En execució l’any 2021-2022. S’ha impulsat des del Grup de Treball de Gestió de Dades per part dels promotors del CoE in Tourism Innovation.

Intel·ligència artificial per conèixer els patrons de consum dels visitants

El Centre d’Excel·lència en Innovació Turística ha participat en la definició de requisits i la validació de resultats del projecte d’alt impacte impulsat i executat pel Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI) i les seves entitats associades, centrat en l’aplicació de la intel·ligència artificial per conèixer els patrons de consum en destinacions turístiques per part dels seus visitants. El projecte proposa solucions tecnològiques d’IA aplicables al turisme, a partir d’analítica de dades de transaccions bancàries i de xarxes socials per a l’anàlisi i la caracterització de l’activitat dels visitants de destinacions turístiques catalanes.

Un dels seus objectius ha estat la validació de les tecnologies aplicades, com ara l’enginyeria del coneixement o les tecnologies d’Intel·ligència Artificial (anàlisi de sentiment i procediments de clusterització), per extreure resultats de gran valor en la comprensió del comportament dels visitants. A més de definir la metodologia del tractament de les dades de forma correcta, la interpretació dels resultats i la correcció dels possibles biaixos derivats de les pròpies fonts de dades.

Descarrega els informes de resultats presentats el juliol de 2022:

Eines clau en la gestió del talent a les organitzacions turístiques

Amb un enfocament de recerca qualitatiu, el projecte se centra en identificar, analitzar i proposar les millors eines que es troben a l’abast per a una òptima gestió del talent en el marc de les empreses i organitzacions que formen part del CoE en Innovació Turística. En base a una dotzena d’entrevistes es redacta una diagnosi i s’estudien informes tant del sector del turisme com de sectors associats, per després analitzar i identificar eines i recursos que es poden considerar estructurals. La difusió del coneixement d’aquestes eines conforma l’objecte darrer del projecte, que cristal·litzarà amb un pla d’acció orientatiu, al que cada empresa o organització podrà donar forma i seguiment d’acord amb les seves casuístiques particulars.

 

Aquest projecte es troba actualment en execució (2021-2022) i s’ha impulsat des del Grup de Treball de Gestió del Talent per part dels promotors del CoE in Tourism Innovation.