Projectes

Coneix l’experiència del Departament d’Innovació turística d’Eurecat, coordinador del CoE, en aquesta pàgina.

Projecte del grup de dades del CoE in Tourism Innovation en atraccions turístiques

Perfil de visitants a través de dades de motors de gestió de reserva en atraccions turístiques

El projecte consisteix en el desenvolupament d’un estudi pilot del perfil de visitants d’atraccions turístiques a Catalunya a través de les dades i variables de les reserves realitzades pels turistes mitjançant motors de gestió de reserva de les atraccions.

Els resultats obtinguts generaran dades de valor per caracteritzar els perfils dels visitants de les atraccions participants, que formen part de les destinacions turístiques catalanes. A més, permetran comparar els perfils dels visitants a les diverses tipologies d’atraccions i a les diferents destinacions turístiques.

 

En execució l’any 2021-2022. S’ha impulsat des del Grup de Treball de Gestió de Dades per part dels promotors del CoE in Tourism Innovation.

Eines clau en la gestió del talent a les organitzacions turístiques

Amb un enfocament de recerca qualitatiu, el projecte se centra en identificar, analitzar i proposar les millors eines que es troben a l’abast per a una òptima gestió del talent en el marc de les empreses i organitzacions que formen part del CoE en Innovació Turística. En base a una dotzena d’entrevistes es redacta una diagnosi i s’estudien informes tant del sector del turisme com de sectors associats, per després analitzar i identificar eines i recursos que es poden considerar estructurals. La difusió del coneixement d’aquestes eines conforma l’objecte darrer del projecte, que cristal·litzarà amb un pla d’acció orientatiu, al que cada empresa o organització podrà donar forma i seguiment d’acord amb les seves casuístiques particulars.

 

Aquest projecte es troba actualment en execució (2021-2022) i s’ha impulsat des del Grup de Treball de Gestió del Talent per part dels promotors del CoE in Tourism Innovation.